image

Ang pagmamahal ay parang bulaklak. Kapag hindi mo ito inalagaan mabuti, maaaring ito ay mamatay.

Advertisements